کاردستی آنا سطح آسان (پک آموزشی)

۱۴۵,۰۰۰ تومان

کاردستی آنا

سطح آسان

ناشر: انتشارات برف

شامل ۴۸ کاردستی زیبا

به همرته چسب و قیچی

محتویات داخل جعبه:

شامل ۴۸ کاردستی متنوع

یک عدد قیچی

یک عدد چسب

Help-Desk