پدر پولدار پدر بی پول

۸۰,۰۰۰ تومان

پدر پولدار پدر بی پول

نویسنده: رابرت کیوساکی

مترجم: دکتر فرزام حبیبی اصفهانی

ناشر: انتشارات برات

موضوع: موفقیت

Help-Desk