هوش مثبت

۶۰,۰۰۰ تومان

هوش مثبت(چگونه میتوانید به توانایی حقیقی خود دست یابید)

نویسنده: شیرزاد چمین

بازگردان: فرناز فرود

ناشر: انتشارات کلک آزادگان

موضوع: موفقیت در کسب و کار

Help-Desk