هنر شفاف اندیشیدن

۱۲۰,۰۰۰ تومان

هنر شفاف اندیشیدن

نویسنده: رولف دوبلی

مترجم: عادل فردوسی پور، بهزاد توکلی، علی شهروزی

ناشر: انتشارات چشمه

موضوع: روانشناسی

Help-Desk