نوآوری(چگونه ادامه زندگی تان را به بهترین دوران زندگی تبدیل کنید)

۴۲,۰۰۰ تومان

نوآوری(چگونه ادامه زندگی تان را به بهترین دوران زندگی تبدیل کنید)

نویسنده: برایان تریسی

مترجم: فرانک محمدی

ناشر: انتشارات عقیل

موضوع: روانشناسی_مهارت زندگی)

Help-Desk