مجموعه ۴ جلد کتاب لطیفه و ۱ جلد کتاب ضرب المثل

۲۵,۰۰۰ تومان

لطیفه های خوشمزه

نویسنده: جواهری

ناشر: انتشارات جواهری

موضوع: لطیفه های فارسی

Help-Desk