مجموعه آموزش طراحی و نقاشی آنا

۱۴۵,۰۰۰ تومان

مجموعه آموزش طراحی و نقاشی آنا

آموزش ۵۲ تصویر برای کودکان ۳تا ۷ سال

همراه با ترانه های کودکانه در انتهای آموزش هر تصویر

با بیش از ۱۰۰ دقیقه فیلم آموزشی

Help-Desk