ماندن در وضعیت آخر

۹۰,۰۰۰ تومان

ماندن در وضعیت آخر

نویسنده: امی ب هریس و تامس ای هریس

مترجم: اسماعیل فضیح

ناشر: انتشارت نو

موضوع: رفتار متقابل

Help-Desk