قله ها و دره

۵۰,۰۰۰ تومان

قله ها و دره ها

نویسنده: دکتر اسپنسر جانسون

مترجم: معصومه طحانی سعدی

ناشر: انتشارات آتیسا

موضوع: موفقیت در کسب و کار

Help-Desk