دوازده ستون موفقیت

۴۹,۹۰۰ تومان

دوازده ستون موفقیت

نویسنده: جیم ران و کریس وایرنر

مترجم: امیرحسین مکی

ناشر: انتشارات نسل نواندیش

موضوع: راه و رسم زندگی

Help-Desk