تنها راز موفقیت، دوام آوردن

۱۶۶,۰۰۰ تومان

تنها راز موفقیت، دوام آوردن

نویسنده: مارک یارنل، رنه رید یارنل

مترجم: پرستو شوکتی

ناشر: انتشارات زمینه

موضوع: کار و تجارت

Help-Desk