آدرس : خیابان پانزده خرداد، بازار آهنگران، کوچه بشیری،مجتمع تجاری فدک، طبقه همکف، شماره ۱۸

شماره های تماس: ۵۵۶۲۷۱۲۷-۵۵۶۲۹۳۷۹